ארכיון הרשומות עם התג "מועדי הרשמה"

א. הרשמה לאוניברסיטה 21/2/2012 – .22/1/2012

ב. מועד אחרון לעדכון וקבלת חומר עד – .11.3.2012

ג. ראיונות למגמות השונות יערכו במהלך חודשים אפריל – מאי – יוני 2012

ד. הודעת קבלה ראשונה יום ראשון 24/06/2012

אישור התלמיד בכתב למימוש קבלתו עד יום רביעי 27/06/2012 שעה 10:00

ה. הודעת קבלה שנייה יום ראשון 01/07/2012

אישור התלמיד בכתב למימוש קבלתו עד יום רביעי 04/07/2012 שעה 10:00

ו. הודעת קבלה שלישית יום ראשון 08/07/2012

עוד על מסלולי הייעוץ של בלנהיים